Kategoriat
Yleinen

Jos tieto vuotaa, niin

www.suomi.fi/oppaat/tietovuoto https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ajankohtaista/neuvoja-identiteettivarkauden-tai-tietovuodon-uhrille https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ajankohtaista/ohjeet-ja-oppaat/ohjeet-ja-oppaat-yksityishenkiloille

Kategoriat
Yleinen

Yhdistyksen varsinainen kokous 21.5.2021 klo 14

Yhdistyksen varsinainen kokous toteutetaan MS-Teams nettikokouksena perjantaina 21.5.2021 alkaen kello 14. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokoukseen voi osallistua myös saapumalla Petteri Snellin toimistoon (Museokatu 13 a 1, Helsinki 00100). Saapumisesta pyydetään ennalta ilmoittamaan osoitteeseen hallitus(at)alaki.fi tilatarpeen arvioimiseksi. Linkki kokoukseen osallistumiseksi Linkin napauttaminen voi viedä alla olevaan valintatilanteeseen Nettikokoukseen osallistumista voi harjoitella tuon linkin kautta jo […]

Kategoriat
Yleinen

Seminaari 14.6.2021

Kutsu seminaariinItä-Suomen yliopisto tekee valtioneuvoston selvitys- ja tutkimus-toiminnan rahoittamana selvitystä julkisen oikeusavun tulorajojen vaikutuksista. Hankkeen tavoitteena on arvioida väestötasoisten tietojen avulla, miten erilaiset muutokset oikeusavun saamisen taloudellisiin edellytyksiin vaikuttaisivat oikeusavun piirissä olevien määrään. Lisäksi tutkimuksessa arvioidaan, minkälaisia muutoksia julkisen oikeusavun saamiseen tulisi tehdä ja onko tuloraja tarvetta nostaa, jotta nykyistä useampi voisi saada julkista oikeusapua.Hankkeen […]

Kategoriat
Tietotekniikka Yleinen

AIPAa

TIEDOTE 25.3.2021Asianajajille, julkisille oikeusavustajille sekä luvan saaneille oikeudenkäyntiavustajille AIPA-hankkeen tarkoituksena on kehittää mm. käräjäoikeuksien ja syyttäjälaitoksen toimintaa siirtymällä paperittomaan työtapaan lainkäytössä. AIPA on tällä hetkellä käytössä jo hakemusasioissa sekä laajoissa riita-asioissa. Muissa asioissa AIPA on tarkoitus ottaa käyttöön vaiheittain kuluvan vuoden ja vuoden 2022 aikana. Jo nyt käräjäoikeudet kuitenkin toivovat, että asiakkaatkin siirtyvät sähköiseen asiointiin […]

Kategoriat
Yleinen

Wovon Man Nicht Schweigen Kann

https://korkeinoikeus.fi/fi/index/ennakkopaatokset/kko202119.html daruber muss man sprechen. …kysymyksiin vastaamisen ei voida katsoa johtavan artikkelien tietolähteen paljastumiseen. Kysymykset eivät siten koske lähdesuojan piiriin kuuluvia seikkoja, eikä A:lla ole lähdesuojan perusteella oikeutta olla vastaamatta kysymyksiin.

Kategoriat
Yleinen

Kansallisen IPR-strategian valmistelu on käynnissä

Kansallisen IPR-strategian valmistelu on käynnissä Valtioneuvoston kanslian koordinoimalla valtioneuvoston yhteisellä selvitys- ja tutkimustoiminnalla (VN TEAS) tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. TEAS:n puitteissa toteutettiin myös kansallisen IPR-strategian taustoitukseksi tarkoitettu selvitys aineettomien oikeuksien tilanteesta Suomessa 2020. Laajuudeltaan noin 250 sivuinen selvitys löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162922 Työ- ja elinkeinoministeriö järjesti 17.3.2021 webinaarin, jossa selvitys esiteltiin. […]

Kategoriat
Yleinen

Tukea PK-yritysten IPR:n kehittämiseen

Useamman vuoden ajan yritysten on ollut mahdollista saada Business Finlandin kautta innovaatioseteli, jonka avulla on voinut kehittää esimerkiksi yrityksen IPR-strategiaa tai hakea kansainvälistymisen edellyttämiä suojauksia tuotteille ja palveluille. Tuki on löytänyt paikkansa hyvin, ja sen avulla on saatu vähintäänkin käynnistettyä useita menestyviä hankkeita. Nyt tarjontaan tulee pieni lisä EU:n puolelta, kun PK-yritysrahaston avustusten hakuaika on […]

Kategoriat
Yleinen

turvapaikka-asioiden peruskoulutukseen

Hei, Välitättekö ao. tiedotteen liitteineen luvan saaneille oikeudenkäyntiavustajille tiedoksi, kiitos! Hei, Ilmoittautuminen Tuomioistuinviraston ja oikeusministeriön yhteistyössä järjestämään turvapaikka-asioiden peruskoulutukseen 29.3.2021 on nyt avattu. Koulutus järjestetään etäyhteydellä. Huom. Koulutus järjestetään mahdollisesti Skypen välityksellä, jonka pyydämme huomioimaan jo ilmoittautumisen yhteydessä, koska valitettavasti MACin koneilla on ollut ongelmia Skype-kokouksiin liittymisessä. Varatkaa siis mahdollisuuksien mukaan Windows-koneet käyttöön koulutuspäivän ajaksi. […]

Kategoriat
Yleinen

Brexit

Kiikeri Markku kirjoitti 28.12.2020 klo 17:04:Oikeuspalvelut, Brexit: Tammikuusta alkaen Yhdistynyt kuningaskunta ei enää hyödy henkilöiden vapaan liikkuvuuden, palvelujen tarjoamisen vapauden ja sijoittautumisvapauden periaatteista. EU:n direktiivi asianajotoiminnasta ei enää sovellu jäsenvaltioiden ja britannian välillä. Tämän seurauksena Yhdistyneen kuningaskunnan palveluntarjoajat menettävät automaattisen oikeuden tarjota palveluja kaikkialla EU:ssa. He voivat joutua sijoittautumaan EU:hun jatkamaan toimintaansa. Niiden on joka […]

Kategoriat
Yleinen

Mielenkiintoista

Vakuutuslautakunta on kehottanut vakuutusyhtiötä korvaamaan yrittäjien koronavahingot keskeytysvakuutuksesta. Pohjola Vakuutus ei kuitenkaan ole suositusta noudattanut.