Kategoriat
Yleinen

Tiedon kehittämä järjestelmä aiheuttaa päänsärkyä tuomioistuimille

http://www.tekniikkatalous.fi/ict/ritu+osoittautui+petturiksi++tiedon+kehittama+jarjestelma+aiheuttaa+paansarkya+tuomioistuimille/a957820?service=mobile&page=3

Kategoriat
Yleinen

Kuvallinen jäsenkortti turvatarkastuksissa

Yhdistyksemme on lähettänyt päällikkötuomareille kyselyn. Tähän mennessä saaduista vastauksista päätellen yhdistyksemme kuvallisen jäsenkortin esittävää henkilöä kohdellaan samoin kuin Asianajajaliiton kuvallisen jäsenkortin esittävää henkilöä.  

Kategoriat
Yleinen

If a citizen chooses to acquire the title of lawyer in another Member State

According to Advocate General Nils Wahl, the mere fact that a citizen chooses to acquire the title of lawyer in another Member State for the purpose of benefitting from more favourable legislation is not an abuse of rights – – – – – the directive does not permit the registration of a lawyer in the […]

Kategoriat
Yleinen

Online sales of liquor to proceed to the Court of Justice of the European Union – the monopoly of Alko wavers

http://www.helsinkitimes.fi/finland/finland-news/from-the-finnish-press/10132-online-sales-of-liquor-to-proceed-to-the-court-of-justice-of-the-european-union-the-monopoly-of-alko-wavers.html

Kategoriat
Lakihankkeet Yleinen

Luvan saaneiden velvollisuudet lain (715/2011) mukaan

8 § Velvollisuudet Luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan tulee rehellisesti  ja  tunnollisesti täyttää hänelle uskotut oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan tehtävät. Mainituissa tehtävissä oikeudenkäyntiavustajan tulee erityisesti: 1) olla asiakkaalleen lojaali sekä parhaan kykynsä mukaan valvoa asiakkaansa etua ja oikeutta; 2) olla riippumaton sellaisista ulkopuolisista vaikutteista, jotka voivat haitata hänen kykyään täysipainoisesti valvoa asiakkaansa etua, sekä säilyttää toiminnassaan riippumattomuutensa; 3) […]

Kategoriat
Yleinen

Jäsenille ja hallitukselle kirjoitustilaa

Voi kirjoittaa kunhan pyytää käyttäjätunnukset. Tämä on sivustosta erillinen – tavallinen blogisovellus. Kirjoituksia voi kommentoida rekisteröitymättä. Yhdistyksen tarkoitus ja jäsenet