Nimikiistassa 2-1 kantajan hyväksi

Käräjäoikeus on tänään ratkaissut nimiriidan Asianajajaliiton hyväksi katsoen, että Attorney at Law on Suomessa vakiintunut asianajaja -nimityksen käännökseksi.

Englanninkielisten sanojen rekisteröinti suomalaiseen yhdistyksen nimeen ei ollut yhdistyslain vastaista.

Sanaa Auktorisoidut pidettiin kuitenkin harhaanjohtavana. Tuomio oli yksimielinen.

Yhdistyksemme on ilmoittanut tyytymättömyyttä käräjäoikeuden tuomioon.

 

Kelpaisikohan seuraava meitä koskeva tituleeraus Asianajajaliitolle: Lisenced Legal Counsel, may serve as an attorney at a court of law.

Leave a Reply

Your email address will not be published.