Ehdota yhdistyksellemme uusi nimi

Yhdistyksemme nimen rekisteröinti on kumottu 12.2.2020 lainvoimaisesti.

Yhdistyksemme on silti edelleenkin rekisteröity yhdistys, jonka jäsenet ovat Valtioneuvoston asettaman Oikeudenkäyntiavustajalautakunnan Oikeudenkäyntiavustajiksi hyväksymiä lakimiehiä. Jäsentemme toimintaa valvovat Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimiva Asianajajaliitosta riippumaton Valvontalautakunta, Oikeudenkäyntiavustajalautakunta ja Oikeuskansleri.

Jos haluat ehdottaa yhdistyksellemme sen jäsenistöä hyvin kuvaavaa ja yleisestikin hyväksyttävissä olevaa Asianajajaliitosta ja Asianajajista erottuvaa uutta nimeä, niin lähetä ehdotuksesi sähköpostitse osoitteella hallitus@alaki.fi.

Merkitse aiheeksi NIMIEHDOTUS niin se lajittuu oikein saapuneiden kansiossa.

Yhdistyksen sähköpostiosoitteena käytetään toistaiseksi hallitus@alaki.fi

3 thoughts on “Ehdota yhdistyksellemme uusi nimi

 1. KKO 2020:12 jälkeen saapuneita ehdotuksia per 13.2.2020
  1. Laillistetut oikeusavustajat ry – Legaliserade rättegångsbiträden rf
  2. Oikeudenkäyntiavustajat – Rättegångsbiträden – Trial Attorneys ry
  3. Lupalakimiehet – Rättegångsbiträden – Licensed lawyers ry
  4. Laillistetut lakimiehet ry – Legaliserade Jurister rf
  5. Pro Lakimiehet ry sekä allekirjoitukset …Attorney at Law
  6. Käräjäveitikat ry – Roliga Rättegångsbiträden rf
  7. Avustajien Allianssi ry – Allians för Biträden rf
  8. Avustajainstituutti ry – Biträdeinstitut rf
  9. Itsenäiset Oikeudenkäyntiavustajat – Självständiga Rättegångsbiträden – Independent Lawyers ry
  10. Juristiunioni 2020:12 ry – Juristunion 2020:12 rf
  11. Auktorisoidut Oikeudenkäyntiavustajat – Auktoriserade Rättegångsbiträden – Authorized Attorneys at Courts ry
  12. Eräät laissa 715/2011 tarkoitetut oikeudenkäyntiavustajat – Några rättegångsbiträden som avses i lag 715/2011 – Some Attorneys at Law referred to in Law 715/2011
  13. Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ry – Rättegångsbiträden med tillstånd rf
  14. Radca Prawny Finland ry – Juridisk Rådgivare Finland rf

  Listaa täydennetään sitä mukaa kun uusia ehdotuksia tulee ja ehditään. Kommenteissa voi ilmaista mielipiteensä listassa mainitusta esim viittaamalla ehdotuksen numeroon.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.