Kategoriat
lähdevinkki työoikeus Yleinen

Päätetäänkö työ?

Hyvä portaali työsuhdeasioihin löytyy muun muassa tuolta: https://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde

Pandemiapäivitykset on koottu yhteen tuonne: https://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/biologiset-tekijat/korona

Asiaan avataan lisää näkökulmia muun muassa vuonna 2015 julkaistussa selvityksessä Työsuhteen päättämissopimukset ja niihin liittyvä juridiikka. Sisällysluettelo on kopioitu alle.

SISÄLLYS

JOHDANTO

1 Päättämissopimustyypeistä

1.1 Lakkauttamissopimukset

1.2 Sovintosopimukset

2 Päättämissopimusten pätevyyden arvioinnista

2.1 Sopiminen työsuhteen aikana

2.2 Sopiminen työsuhteen päättymisen jälkeen

2.3 Päättämissopimusten suhde oikeustoimilakiin

3 Päättämissopimukset ja työttömyysturva

3.1 Päättämissopimuksesta seuraava 90 päivän karenssi

3.1.1 Työntekijän henkilöön liittyvä päättämisperuste

3.1.2 Taloudellis-tuotannollinen päättämisperuste

3.2 Pitkän työuran perusteella maksettava peruspäivärahan korotusosa ja ansiopäivärahan korotettu ansio-osa

3.3 Työssäoloehdon voimassaolo

3.4 Taloudellisen etuuden jaksottaminen

3.5 Irtisanomisajan palkka

4 Sovintosopimukset

4.1 Korvaus työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä

4.2 Yhteensovitus

4.3 Sovintosopimuksen muoto ja sopimuksessa huomioitavia asioita

4.4 Sovintosopimukset ja työttömyysturva – Onko sopimuksessa sovittu korvaus jaksotettavaa taloudellista etuutta vai vahingonkorvausta?

4.5 Verotukseen liittyviä näkökulmia

4.5.1 Työsopimuslain 12 luvun 2 §:n mukainen korvaus

4.5.2 Tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain mukainen hyvitys

4.5.3 Yhteistoimintalain mukainen hyvitys

4.6 Eläkevakuutusmaksut

4.7 Työttömyysvakuutusmaksu

5 Yhteenveto

LÄHTEET

Kysymyksiä ja vastauksia koronasta ja työsuojelusta

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.