Hallitukseen valittiin, puheenjohtajaksi Petteri Snell ja muiksi jäseniksi Hannu Haukanhovi, Timo Riissanen, Petri Pulkkanen, Pekka Salo, Juha Ylätalo, Juhani Hopsu ja Emmi Wehka-aho. Varajäseniksi valittiin Sirkka-Liisa Haukanhovi ja Vesa Kärki.

Ohjaus- ja valvontalautakuntaan valittiin Petri Pulkkanen, Timo Riissanen, Vesa Kärki ja Hannu Haukanhovi. Sääntöjen mukaan lautakunnan puheenjohtajana toimii yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Snell.

Maksut pidettiin ennallaan, eli liittyminen 50 euroa, vuosimaksu henkilöltä 50 euroa. Päätettiin, että kymmenkertaisella vuosimaksulla voi henkilöjäsen vapautua jäsenmaksujen maksamisesta jatkossa (ns. ainaisjäsenmaksu).

Päätettiin, ettei yhdistyksen nimeä muuteta.

Päätettiin hakea Suomen Lakimiesliitto ry:n jäsenyyttä ja International Bar Associationin jäsenyyttä.

Kesäkuussa järjestettäneen rajat ylittäviä aiheita käsittelevä tapaaminen, johon kutsuttaneen edustajia muun muassa Venäjän asianajajaliitosta sekä Suomen oikeusministeriöstä.

Lokakuussa osallistuttaneen IBA:n vuosikokoukseen Wienissä (4-9.10.2015)

Marraskuussa järjestettäneen perinteiset Syyskäräjät.

Päätökset olivat yksimielisiä.