Kategoriat
Yleinen

Asiakas on tunnistettava ja tunnettava

Suomalais-venäläinen kauppakamari on käsitellyt asiaa tuolla. Käteiseksi nostaminen oli tahallista rahanpesua. Lisää oikeuskäytäntöä rahanpesusta. Asianajajaliitto on julkaissut aineistoa vuonna 2017. Ympäristö on kuitenkin tiukentunut vuonna 2018 ja vuonna 2019.

Rahanpesulakia sovelletaan myös luvan saaneisiin (2 § 13 kohta) mutta ei kuitenkaan (3 §) toiminnassa, joka koskee oikeudenkäyntiavustaja- tai oikeudenkäyntiasiamiestehtävien hoitamista. Oikeudenkäyntiavustaja- ja oikeudenkäyntiasiamiestehtävänä pidetään varsinaisten oikeudenkäyntiin liittyvien tehtävien lisäksi oikeudellista neuvontaa, joka koskee asiakkaan oikeudellista asemaa esitutkinnassa rikoksen johdosta tai asian muussa oikeudenkäyntiä edeltävässä käsittelyvaiheessa taikka oikeudenkäynnin käynnistämistä tai sen välttämistä.

Lain 2 §:n 13 kohta käsittää liike- tai ammattitoimintana oikeudellisia palveluita tarjoavan siltä osin kuin toimitaan asiakkaan puolesta tai lukuun taloudelliseen toimintaan tai kiinteään omaisuuteen liittyvissä liiketoimissa taikka osallistutaan asiakkaan puolesta seuraavien liiketoimien suunnitteluun tai suorittamiseen: a) kiinteistöjen tai liiketoimintayksikköjen ostamiseen tai myyntiin; b) asiakkaan rahavarojen, arvopaperien tai muiden varojen hoitamiseen; c) pankki-, säästö- tai arvo-osuustilien avaamiseen tai hoitamiseen; d) yhtiöiden perustamiseen, johtamiseen tai yritysten hallinnoimiseksi tarvittavien varojen järjestelyyn; tai e) säätiöiden, yhtiöiden tai vastaavien yhteisöjen perustamiseen, johtamiseen tai niiden toiminnasta vastaamiseen;

Lakia sovelletaan myös silloin, kun liiketoimen kohteena olevat varat ovat peräisin toisen valtion alueella suoritetusta toimesta.

Lain 2 luvun 3 §:n mukaan 3Ilmoitusvelvollisen on laadittava riskiarvio rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien tunnistamiseksi ja arvioimiseksi. Laatimisessa tulee noudattaa hyväksyttäviä periaatteita ja menettelytapoja. Riskiarvio on päivitettävä säännöllisesti ja toimitettava pyynnöstä ilman aiheetonta viivytystä valvovalle viranomaistaholle.

Toimintaperiaatteiden, menettelytapojen ja valvonnan tulee sisältää ainakin: 1) sisäisten toimintaperiaatteiden, menettelytapojen ja valvonnan kehittämisen; 2) sisäisen tarkastuksen, jos tämä on perusteltua ilmoitusvelvollisen toiminnan luonne ja koko huomioon ottaen.

Nordean informatiivinen video aiheesta.

Rattoisia hetkiä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017) ja sen muutosten parissa!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.