Onko rotumme syytä…

kun vain harvat ovat kutsutut https://asianajajaliitto.fi/tapahtumakalenteri/koulutukset/korkeimman-oikeuden-asianajajapaiva/ Tiettävästi kaikki Asianajajaliitolle tilittyvät luvansaaneiden valvontamaksut eivät kulu luvansaaneiden valvontamenoihin. Luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia on nykyisin (4.9.2019) noin 1650. Heistä osa toimii asianajotoimistojen palveluksessa, osa omissa yrityksissään ja osa muiden palveluksessa. Edit 20.9.2019: Korkeimmasta oikeudesta on annettu lupaus, että yhdistyksemme jäsenille lakimiehineen järjestetään vastaava koulutusrupeama keväällä 2020 maksuitta! Ennakkoilmoittautumiset vapaamuotoisesti osoitteella auktorisoidut@gmail.com Ilmoittautumismeilin aiheeksi ILMOITTAUTUMINEN KKO 2020 Ilmoittautumisen sisällöksi montako jäsentä ja montako jäsentoimiston lakimiestä on tulossa koulutukseen.

SUMMAARISET 1.9.2019 ALKAEN

Keskitetään muutamaan käräjäoikeuteen ja sähköiseen järjestelmään. Summaariset riita-asiat tarkoittavat kirjallisessa menettelyssä ratkaistavia asioita, jotka voidaan panna käräjäoikeudessa vireille tavanomaista suppeammalla haastehakemuksella. Suppeaa haastehakemusta voidaan käyttää asiassa, joka koskee tietyn määräistä saamista (esim. vuokrasaatavat, puhelin- ja sähkölaskut), hallinnan tai rikkoutuneen olosuhteen palauttamista taikka häätöä. Käyttö edellyttää kantajan ilmoitusta siitä, ettei asia ole hänen käsityksensä mukaan riitainen. Summaarisia riita-asioita ei enää jatkossa käsitellä Etelä-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Etelä-Savon, Kainuun, Kanta-Hämeen, Keski-Suomen, Länsi-Uudenmaan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Päijät-Hämeen ja Satakunnan käräjäoikeuksissa. Nämä käräjäoikeudet kuitenkin käsittelevät lainmuutoksen voimaantullessa vireillä olevat asiat loppuun.

Jäsentoimistojamme – Medlemsbyråer

{{unknown}}toimistohaku – söksidanalkuun Hakusivulle merkitty toimipaikkakunta on viitteellinen. Useimmat jäsenemme voivat toimia viranomaisissa Suomessa myös muualla kuin kotipaikkakunnallaan ja muissa kuin kotipaikkakuntansa hovioikeuspiireissä sekä ylimmissä oikeusasteissa. Esiintyminen viranomaisissa ja tuomioistuimissa ulkomailla voi olla mahdollista, JOS asianomaisessa maassa sovellettava lainsäädäntö sen sallii. .toimistohaku – söksidan alkuun

Nimityksiä valvontalautakuntaan

Valtioneuvosto on 27.6.2019 nimittänyt Asianajajaliiton yhteydessä toimivaan valvontalautakuntaan toimikaudeksi 1.1.2020-31.12.2022 jäseneksi varatuomari Jannika Enegrenin ja varajäseneksi OTT, dosentti Mika Launialan. Onnittelut!

Summaaristen riita-asioiden käsittely keskitetään 1.9.2019

Hei, Summaaristen riita-asioiden käsittely keskitetään 1.9.2019 voimaan tulevalla lainmuutoksella yhdeksään käräjäoikeuteen. Samalla sähköinen asiointi tulee summaarisissa riita-asioissa pakolliseksi muille kuin omassa asiassaan toimiville yksityishenkilöille. Ohessa tiedote, jota voitte välittää eteenpäin omassa organisaatiossanne. Tiedotteessa on linkit säädösteksteihin ja lisätietosivuille internetissä. Oikeusministeriö tiedottaa suurta yleisöä muutoksista elokuussa 2019. Käräjäoikeudet tiedottavat omalta osaltaan muutosten vaikutuksista toimintaansa ja asioiden käsittelyyn. Tiedote (1 kpl) on suomeksi (_su), ruotsiksi, pohjoissaameksi (_ps), inarinsaameksi (_is) ja koltansaameksi (_ks). Asiakirjojen linkkien avaaminen: hiiren oikeanpuoleinen painike –> avaa URL –selaimessa. Säädöstekstin ruotsiksi saat avaamalla dokumenttiversion…

OIKEUDENKÄYNTIAVUSTAJALAUTAKUNTAAN

Julistetaan haettavaksi: LUVAN SAANEITA OIKEUDENKÄYNTIAVUSTAJIA EDUSTAVA JÄSEN JA VARAJÄSEN OIKEUDENKÄYNTIAVUSTAJALAUTAKUNTAAN TOIMIKAUDEKSI 1.1.2020-31.12.2024 Luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain (715/2011) 4 §:n mukaan oikeudenkäyntiavustajalautakunta asetetaan viideksi vuodeksi kerrallaan. Nykyisen lautakunnan toimikausi päättyy 31.12.2019. Oikeudenkäyntiavustajalautakunnassa on jäseninä yksi tuomari hovioikeuksista, yksi tuomari hallinto-oikeuksista tai erityistuomioistuimista, yksi tuomari käräjäoikeuksista, yksi tässä laissa tarkoitettu luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja sekä yksi oikeustieteellistä tutkimustaja opetusta edustava jäsen. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheen]ohtajan. Lain 4 §:n 3 momentin 3 kohdan mukaan oikeudenkäyntiavustajalautakunnan asettaa valtioneuvosto sen jälkeen, kun oikeusministeriö…

Asiakas on tunnistettava ja tunnettava

Suomalais-venäläinen kauppakamari on käsitellyt asiaa tuolla. Käteiseksi nostaminen oli tahallista rahanpesua. Lisää oikeuskäytäntöä rahanpesusta. Asianajajaliitto on julkaissut aineistoa vuonna 2017. Ympäristö on kuitenkin tiukentunut vuonna 2018 ja vuonna 2019. Rahanpesulakia sovelletaan myös luvan saaneisiin (2 § 13 kohta) mutta ei kuitenkaan (3 §) toiminnassa, joka koskee oikeudenkäyntiavustaja- tai oikeudenkäyntiasiamiestehtävien hoitamista. Oikeudenkäyntiavustaja- ja oikeudenkäyntiasiamiestehtävänä pidetään varsinaisten oikeudenkäyntiin liittyvien tehtävien lisäksi oikeudellista neuvontaa, joka koskee asiakkaan oikeudellista asemaa esitutkinnassa rikoksen johdosta tai asian muussa oikeudenkäyntiä edeltävässä käsittelyvaiheessa taikka oikeudenkäynnin käynnistämistä tai sen välttämistä. Lain 2 §:n 13…