OIKEUDENKÄYNTIAVUSTAJALAUTAKUNTAAN

Julistetaan haettavaksi: LUVAN SAANEITA OIKEUDENKÄYNTIAVUSTAJIA EDUSTAVA JÄSEN JA VARAJÄSEN OIKEUDENKÄYNTIAVUSTAJALAUTAKUNTAAN TOIMIKAUDEKSI 1.1.2020-31.12.2024 Luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain (715/2011) 4 §:n mukaan oikeudenkäyntiavustajalautakunta asetetaan viideksi vuodeksi kerrallaan. Nykyisen lautakunnan toimikausi päättyy 31.12.2019. Oikeudenkäyntiavustajalautakunnassa on jäseninä yksi tuomari hovioikeuksista, yksi tuomari hallinto-oikeuksista tai erityistuomioistuimista, yksi tuomari käräjäoikeuksista, yksi tässä laissa tarkoitettu luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja sekä yksi oikeustieteellistä tutkimustaja opetusta edustava jäsen. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheen]ohtajan. Lain 4 §:n 3 momentin 3 kohdan mukaan oikeudenkäyntiavustajalautakunnan asettaa valtioneuvosto sen jälkeen, kun oikeusministeriö…

Asiakas on tunnistettava ja tunnettava

Suomalais-venäläinen kauppakamari on käsitellyt asiaa tuolla. Käteiseksi nostaminen oli tahallista rahanpesua. Lisää oikeuskäytäntöä rahanpesusta. Asianajajaliitto on julkaissut aineistoa vuonna 2017. Ympäristö on kuitenkin tiukentunut vuonna 2018 ja vuonna 2019. Rahanpesulakia sovelletaan myös luvan saaneisiin (2 § 13 kohta) mutta ei kuitenkaan (3 §) toiminnassa, joka koskee oikeudenkäyntiavustaja- tai oikeudenkäyntiasiamiestehtävien hoitamista. Oikeudenkäyntiavustaja- ja oikeudenkäyntiasiamiestehtävänä pidetään varsinaisten oikeudenkäyntiin liittyvien tehtävien lisäksi oikeudellista neuvontaa, joka koskee asiakkaan oikeudellista asemaa esitutkinnassa rikoksen johdosta tai asian muussa oikeudenkäyntiä edeltävässä käsittelyvaiheessa taikka oikeudenkäynnin käynnistämistä tai sen välttämistä. Lain 2 §:n 13…

Lakimiesten luettelo (etsi)

Jäsentemme toimistot löytyvät luettelosta kuten aikaisemminkin. Uutena piirteenä on nyt hakuominaisuus. Kenttään ”haku” voi kirjoittaa minkä tahansa sanan tai sanan osan. Siten jäävät luettelosta näkyviin vain ne toimistot, joiden tiedoissa kyseinen merkkijono on. Esimerkiksi päivystys – tarkoittaa ainakin pakkokeinopäivystystä – eli valmiutta ottaa pakkokeinojen kourissa olevan ihmisen juttu 24/7. Pakkokeinoja ovat muun muassa pidättäminen, vangitseminen ja takavarikko sekä etsintä. Luetteloon pääsee tämän sivun oikeassa reunassa olevasta linkistä. Oikopolku on tässä Kaikki jäsenemme eivät listasta näy eivätkä ole /140 tms. joukossa. Hakusanoja täydennetään sitä mukaa kun…

OM seminaari 8.3.2019 – Ylivelkaantumisen torjunta

Oikeusministeriön seminaari 8.3.2019 – Ylivelkaantumisen torjunta tänään ja huomenna – Mitä on tehty ja mitä seuraavaksi. Seminaarissa käsiteltiin nimenomaan ns. pikavippejä, mutta myös yleensäkin korkeakorkoisia lainoja ja niistä johtuvaa ylivelkaantumista. Puhujina oli aluksi oikeusministeri Häkkänen ja sen jälkeen valtiovarainministeriön edustajana osastopäällikkö Leena Mörttinen, Takuusäätiön Juha Panzar ja lisäksi puhujat Finanssialat ry:stä ja kilpailuvirastosta. Maksuhäiriömerkinnän saaneita on jo yli 380.000 ja määrä on kasvussa. Velkomustuomioita annetaan yli 400.000 vuodessa. Osittain velkaantuminen johtuu työttömyydestä, kun työvoima ja työpaikat eivät kohtaa. Uusi velkaantumisen muoto on myös suuret asuntoyhtiölainat,…

Vuoden 2019 Jäsenkorttien postitus on alkanut

  Iso erä jäsenkortteja lähetetään tänään. Jos kortti ei saavu postin tavanomaisena kulkuaikana, niin lähettäkää pyyntönne uudestaan. Jäsenkortit toimitetaan pyynnöstä. Pyynnön voi lähettää osoitteella auktorisoidut@gmail.com Jäsenkortit helpottavat tuomioistuinten turvatarkastuksissa.

Joulutapaaminen Kämpissä 19.12.2018 klo 19.00 – 22.00

Yllä kuvaa pääpöydästä pääsisäänkäynnin oikealla puolella avautuvasta ravintolasalista. Kuvaaja kuuluu seurueeseen. Nykyisten tietosuojasäännösten edellyttämällä tavalla henkilöiden kasvot on muutettu kubismin keinoin tunnistamattomaksi. Vilkas keskustelu ajankohtaisista aiheista oli kuvaushetkellä juuri alkanut. Klo 22 aikoihin alkoivat jatkot, mutta niistä tuonnempana. Yhdistyksemme toivottaa kaikille jäsenilleen hyvää joulua ja menestyksellistä uutta vuotta 2019.