Kategoriat
Yleinen

Seminaari KKO:ssa 13.3.2020 (11.3.2020 ilmoitettu peruutus Covid-19 epidemian vuoksi)

Uusi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin Ilmoittautuneita on nyt jo yli 30 (kertynyt parissa päivässä). Jos haluat mukaan, ilmoittaudu sähköpostitse osoitteella auktorisoidut@gmail.com Seminaarin suunniteltu ohjelma: klo 12-15 KKO:n tiloissa– oikeusneuvos Kirsti Uusitalo ”Valituslupaharkinnan perusteet” ja– oikeusneuvos Pekka Koponen ”Ylimääräinen muutoksenhaku”– lyhyt yleisesitys KKO:n toiminnasta– mahdollisuus lyhyeen kiertokäyntiin KKO:n tiloissa Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan näillä verkkosivuilla ja kalenterissamme. Vastaava […]

Kategoriat
Yhdistys Yleinen

Yhdistyksen kokous 15.11.2019

8) Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Petteri Snell ja muiksi jäseniksi valittiin Jaana Korhonen, Taisto Hujala, Joonas Tutti, Heikki Leivonen, Dickie Engström, Hannu Haukanhovi, Juha Ylätalo, Timo Riissanen, Juhani Hopsu sekä varajäseniksi Auli Nuotio, Jyrki Wangell, Ilkka Pitkänen, Pekka Salo. 10) Ohjaus- ja valvontalautakunnan jäseniksi valittiin Taisto Hujala, Hannu Haukanhovi, Ilkka Malka ja Pekka Salo sekä varajäseniksi […]

Kategoriat
Yleinen

Kun asiakas pyytää vähän rahaa

Kysyin Valvontalautakunnalta seuraavaa: Tutkintavankina istuva asiakkaani pyytää postimerkkejä ja lähettämään vankitililleen rahaa, että hän voisi olla minuun yhteydessä kirjeitse ja puhelimitse. Mahdollisesti varoja päätyisi muihinkin tarkoituksiin – enhän saata valvoa. Ilmeisesti kympeistä on kysymys. mahdollisesti tyyliin kymppi kaks viikossa. Vankilasta soittaminen on kuulemma kallista ja ulosmittaus on päällä. Sellinaapureiden mukaan asianajajat/lakimiehet harrastavat sellaista. Oman muistini […]

Kategoriat
Yleinen

Uusi oikeudenkäyntiavustajalautakunta

Oikeudenkäyntiavustajalautakunnan asettaminen toimikaudeksi 1.1.2020 – 31.12.2024 Valtioneuvosto on 10.10.2019 tekemällään päätöksellä asettanut oikeuden­käyntiavustajalautakunnan toimikaudeksi 1.1.2020 – 31.12.2024. KOKOONPANO: hovioikeuden presidentti Marianne Wagner-Prenner (Rovaniemen hovioikeus) vara­jäsenenään hovioikeudenneuvos Antti Vaittinen (Vaasan hovioikeus) käräjätuomari Riikka Meroma (Pirkanmaan käräjäoikeus) varajäsenenään kärä­jätuomari Elise Salpaoja (Varsinais-Suomen käräjäoikeus) markkinaoikeustuomari, OTK, VT Markus Matias Mattila (markkinaoikeus) varajäsene­nään hallinto-oikeustuomari, OTK, VT Jaana Maarit Moilanen […]

Kategoriat
Yhdistys Yleinen

Yhdistyksen vuosikokous ja syyskäräjät 15.11.2019 klo 15 alkaen

Hallitus päätti kutsua koolle vuosikokouksen pidettäväksi Helsingissä tiloissa, jotka kerromme tässä myöhemmin. Virallinen osuus käsittää sääntömääräiset asiat henkilövalintoineen ja tilinpäätöksen hyväksymisineen. Perinteiseen tapaan luvassa on mukavaa seurustelua ja alalle kuuluvaa sivistystä ammattitaidon ylläpitämiseksi ja kartuttamiseksi. Puhujien joukossa on muun muassa ansioitunut juristilingvisti Euroopan turuilta ja toreilta – suomenkielen käännöstoimistosta. Mahdollisista osallistumismaksuista illalliselle ja muut tarkemmat […]

Kategoriat
Yleinen

Tarjouskilpailu per 30.9.2019

ks. HILMA https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2019-017671

Kategoriat
Lakihankkeet Yleinen

Työpaja kuoleman ympärillä

Läheisen kuolema teettää paljon työtä koota tarvittavat tiedot ja toimittaa ne eri paikkoihin. Asiointia ja parempia palveluja voidaan kehittää tarjoamalla kaikki oleelliset tiedot digitaalisessa muodossa yritysten tai muiden palveluntarjoajien voimin. Tätä varten verohallinto järjestää 22.10.-20.11.2019 yhdessä Väestörekisterikeskuksen ja Finanssiala ry:n kanssa pankeille, vakuutusyhtiöille, hautaus- ja lakipalveluille ja viranomaisille suunnatun työpajasarjan, joissa syvennytään tietyn toimialan erityispiirteisiin. […]

Kategoriat
Yleinen

Merkkipäiviä tänään

https://www.facebook.com/petteri.snell Parhaat onnittelut!

Kategoriat
Yleinen

Onko rotumme syytä…

kun vain harvat ovat kutsutut https://asianajajaliitto.fi/tapahtumakalenteri/koulutukset/korkeimman-oikeuden-asianajajapaiva/ Tiettävästi kaikki Asianajajaliitolle tilittyvät luvansaaneiden valvontamaksut eivät kulu luvansaaneiden valvontamenoihin. Luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia on nykyisin (4.9.2019) noin 1650. Heistä osa toimii asianajotoimistojen palveluksessa, osa omissa yrityksissään ja osa muiden palveluksessa. Edit 20.9.2019: Korkeimmasta oikeudesta on annettu lupaus, että yhdistyksemme jäsenille lakimiehineen järjestetään vastaava koulutusrupeama keväällä 2020 maksuitta! Ennakkoilmoittautumiset vapaamuotoisesti […]

Kategoriat
Lakihankkeet Yleinen

SUMMAARISET 1.9.2019 ALKAEN

Keskitetään muutamaan käräjäoikeuteen ja sähköiseen järjestelmään. Summaariset riita-asiat tarkoittavat kirjallisessa menettelyssä ratkaistavia asioita, jotka voidaan panna käräjäoikeudessa vireille tavanomaista suppeammalla haastehakemuksella. Suppeaa haastehakemusta voidaan käyttää asiassa, joka koskee tietyn määräistä saamista (esim. vuokrasaatavat, puhelin- ja sähkölaskut), hallinnan tai rikkoutuneen olosuhteen palauttamista taikka häätöä. Käyttö edellyttää kantajan ilmoitusta siitä, ettei asia ole hänen käsityksensä mukaan riitainen. […]