Kategoriat
Yleinen

OIKEUDENKÄYNTIAVUSTAJALAUTAKUNTAAN

Julistetaan haettavaksi:
LUVAN SAANEITA OIKEUDENKÄYNTIAVUSTAJIA EDUSTAVA JÄSEN JA VARAJÄSEN OIKEUDENKÄYNTIAVUSTAJALAUTAKUNTAAN TOIMIKAUDEKSI 1.1.2020-31.12.2024

Luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain (715/2011) 4 §:n mukaan oikeudenkäyntiavustajalautakunta asetetaan viideksi vuodeksi kerrallaan. Nykyisen lautakunnan toimikausi päättyy 31.12.2019. Oikeudenkäyntiavustajalautakunnassa on jäseninä yksi tuomari hovioikeuksista, yksi tuomari hallinto-oikeuksista tai erityistuomioistuimista, yksi tuomari käräjäoikeuksista, yksi tässä laissa tarkoitettu luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja sekä yksi oikeustieteellistä tutkimustaja opetusta edustava jäsen. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheen]ohtajan.

Lain 4 §:n 3 momentin 3 kohdan mukaan oikeudenkäyntiavustajalautakunnan asettaa valtioneuvosto sen jälkeen, kun oikeusministeriö on nimennyt luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien keskuudesta tulevan jäsenen ja varajäsenen sekä oikeustieteellistä tutkimusta ja opetusta edustavan jäsenen ja varajäsenen. Oikeusministeriölle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava ministeriön kirjaamoon viimeistään 19.6.2019 ennen virka-ajan päättymistä. Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo.

Lisätietoja: Hallitussihteeri Mika Risla (mika.risla@om.fi)

Helsingissä, toukokuun 7 päivänä 2019

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.