Rättegångsbiträden med tillstånd rf

Yleinen

Oikeushallinnon lomakkeissa väärää tietoa avustajista

Päämieheni sai juuri haasteen mukana ”OHJEITA VASTAAJALLE” -lomakkeen, jonka mukaan oikeudenkäyntiavustajaksi ja asiamieheksi kelpaa mm. ”muu oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittanut lakimies”. Kuten tunnettua, yleisessä tuomioistuimessa voi nykyisin avustaa tai asioida toisen puolesta vain julkinen oikeusavustaja, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja tai asianajaja.

Yleinen

”Tietosuojalaki” estää päätöksen toimittamisen asiamiehelle

Toimitin päämieheni puolesta hakemuksen oikeusturvaedusta eräälle vakuutusyhtiölle. Vakuutusyhtiö ilmoitti juuri paperipostitse, että oikeuturvaetu myönnetään, mutta ”tietosuojalain säännökset huomioiden emme voi lähettää päätöstä teille tiedoksi, joten pyydämme teitä tiedustelemaan päätöksen tarkemmasta sisällöstä päämieheltänne.” Suosittelen kaikkia päämiestensä puolesta oikeusturvaetua hakevia lisäämään hakemukseen maininnan siitä, että päämies tahtoo vakuutusyhtiön toimittavan asiassa annettavan päätöksen kokonaisuudessaan asiamiehelle.   Jännityksellä odotan …

Yhdistys Yleinen

Haaste syyskäräjille 14.11.2014 Helsinkiin

Yhdistyksen ensimmäisiä Syyskäräjiä istutaan Nokalla, kuinkas muuten. Luvassa on hyvää seuraa, puheen sorinaa, maittavia menuita ja muuta mukavaa. Merkitse varaus allakkaasi ja ilmoita tulostasi sihteerille (hallitus@alaki.fi ja aiheeksi ilmoittautuminen). Kokouspaketin hinta on 52 €/hlö, ja siihen sisältyvä lounas on ravintola Jailbirdin päivän buffet‐lounas (sis. salaattipöytä, lämmin ruoka sekä kahvi/tee ja pieni makea). Syyllinen – Syytön …

Yleinen

Jäseneksi oikeudenkäyntiavustajalautakuntaan

Luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia edustava jäsen ja varajäsen oikeudenkäyntiavustajalautakuntaan toimikaudeksi 1.1.2015 – 31.12.2019 Viimeinen hakupäivä: 15.09.2014 Luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain (715/2011) 4 §:n mukaan oikeudenkäyn-tiavustajalautakunta asetetaan viideksi vuodeksi kerrallaan. Nykyisen lautakunnan toimikausi päättyy 31.12.2014. Oikeudenkäyntiavustajalautakunnassa on jäseninä yksi tuomari hovioikeuksista, yksi tuomari hallinto-oikeuksista tai erityistuomioistuimista, yksi tuomari käräjäoikeuksista, yksi tässä laissa tarkoitettu luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja …

Lakihankkeet Yleinen

LAUSUTTAVANA: Valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistus

Alla oleva lausuntopyyntö on saapunut yhdistyksellemme. Hallitus pyytää jäseniä toimittamaan kommenttinsa osoitteeseen hallitus@alaki.fi viimeistään 10.8.2014 klo 23.59. Hallitus laatii yhdistyksen puolesta lausunnon OM:lle. – – – – – – – Oikeusministeriö 26.6.2014 OM 6/33/2014 Justitieministeriet OM005:00/2013 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne työryhmän mietinnöstä ”Valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistus” (Mietintöjä ja lausuntoja 25/2014). Työryhmän mietintö on saatavissa …

Lakihankkeet Yleinen

OM on vastannut ehdotuksiimme

Yhdistyksemme saama vastaus on luettavissa jäsenalueella hakemistossa /home/Default/Oikeusministeriö. Lupajärjestelmästä on vasta säädetty, joten pikaisiin muutoksiin ei ryhdyttäne ennen soveltamiskokemuksen karttumista. Ehdotuksia arvioitaneen kuitenkin tarkemmin asianomaista säädöstä muutoinkin muutettaessa. Asianajajien kelpoisuusvaatimusten on tarkoitettu jäävän lupalakimiehiä korkeammaksi, eikä OM ilmeisesti siihen tukeutuen havainnut tarvetta esimerkiksi saatavan perimisestä annettujen säännösten muuttamiseen.

Yleinen

Yksi sivutoiminen lupalakimies

Lautakunnan mukaan sen kokousta siirrettiin 9 päivää ainoan ja sivutoimisen lupa-asioita esittelevän lakimiehen virkavapaan vuoksi. Kokouksessa 21.5.2014 käsiteltiin vanhimpana 21.3.2014 vireille tullut hakemus. Suurin osa hakijoista olisi lautakunnan mukaan voinut hakea lupaa aikaisemmin jo yhden vuoden ja neljän kuukauden ajan. Hakemusten keskimääräinen käsittelyaika on lautakunnan mukaan 30 päivää. Kokouksista aiheutuu kustannuksia, jotka vaikuttavat suoraan perittävien …

Yleinen

Varallisuusvastuuvakuutus lakimiesliiton yrittäjäjäsenille

Lakimiesliitto julkistaa lähiaikoina merkittävän uuden jäsenedun yrittäjäjäsenilleen, kun erittäin edullinen varallisuusvastuuvakuutus tulee liiton kautta jäsenten ulottuville. ”Olemme suunnitelleet palvelun etenkin pienille asianajo- ja lakiasiaintoimistoille”, kertoo jäsenpalveluyksikön johtaja Tommi Rainerma. (lähde: Lakimiesliitto)

error: Content is protected !!